Foto van Jelmer

Moeder op afstand


Als je kind met een beperking
niet langer thuis kan wonen


Inge Ketelaar-Blokpoel (1965) is moeder van drie kinderen, onder wie Jelmer (1995). Jelmer heeft een autisme spectrum stoornis (ASS) en daarnaast een licht verstandelijke beperking. Langzaam maar zeker kwam voor haar het pijnlijke besef: we moeten de dagelijkse zorg voor ons kind uit handen geven; het is voor iedereen beter als onze zoon niet thuis blijft wonen.

Op zesjarige leeftijd begon Jelmer aan zijn eigen leven. Schoorvoetend groeide Inges vertrouwen in de groepsleiding. Pijn, woede en machteloosheid maakten plaats voor berusting en de overtuiging de juiste beslissing te hebben genomen.

In korte anekdotes vol hoop, frustratie, verdriet en vooral heel veel liefde beschrijft Inge hoe ze leerde loslaten. Of, beter gezegd, Jelmer op een andere manier vast te houden

>